KENTSEL TASARIM  /  URBAN DESIGN

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı     /      MSc in Urban Design ITU Institute of Science and Technology

ana sayfa/home page  

danışmanlar / supervisors
program akademik kurulu / program academic board

Y. Doç. Dr. İpek AKPINAR (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 225, Tel: 0212 2931300/ 2362,  e-posta:
ipekakpinar@yahoo.co.uk
Konu alanları:

Y. Doç. Dr. Hatice AYATAÇ (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 392, Tel: 0212 2931300/ 2539,  e-posta: ayatac@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Semra AYDINLI (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 225, Tel: 0212 2931300/2254 ,  e-posta: saydinli@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Lale BERKÖZ (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: , Tel: 0212 2931300/2299 ,  e-posta: lberkoz@itu.edu.tr

Konu alanları:

Öğ. Gör. Dr. Cem BEYGO (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 396, Tel: 0212 2931300/2274 ,  e-posta: cembeygo@yahoo.com

Konu alanları:

Prof. Dr. Hale ÇIRACI (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no:  375, Tel: 0212 2931300/ 2188 , e-posta: ciracih@itu.edu.tr 
Konu alanları:

Y. Doç. Dr. Yüksel DEMİR (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: , Tel: 0212 2931300/ ,  e-posta: demiry@itu.edu.tr

Konu alanları:

Doç. Dr. Senem DEVİREN (Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 220, Tel: 0212 2931300/ ,  e-posta: deviren@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Arzu ERDEM (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 219, Tel: 0212 2931300/2269 ,  e-posta: arzuerdem@superonline.com

Konu alanları:

Öğ. Gör. Dr. Çiğdem EREN (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 210, Tel: 0212 2931300/ ,  e-posta: 

Konu alanları:

Prof. Dr. Nilgün ERGUN (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 205, Tel: 0212 2931300/2321 ,  e-posta: ergunn@itu.edu.tr

Konu alanları:

Doç. Dr. Engin EYÜBOĞLU (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 205, Tel: 0212 2931300/2336 ,  e-posta: eyuboglu@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 207, Tel: 0212 2931300/ 2388 , e-posta: gulersoy@itu.edu.tr
Konu alanları:

Prof. Dr. Işıl HACIHASANOĞLU (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 228, Tel: 0212 2931300/2551,  e-posta: isilh@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 228, Tel: 0212 2931300/2256,  e-posta: hacihasa@itu.edu.tr

Konu alanları:

Doç. Dr. Arda İNCEOĞLU (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 124, Tel: 0212 2931300/2363 ,  e-posta: inceogl4@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y. Doç. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 219, Tel: 0212 2931300/2270 ,  e-posta:  kahvecio@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: , Tel: 0212 2931300/ 2526, e-posta: kubat@itu.edu.tr
Konu alanları:

Prof. Dr. Mehmet OÇAKCI (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 207, Tel: 0212 2931300/ 2391, e-posta: mocakci@itu.edu.tr
Konu alanları:

Doç. Dr. Çağatay SEÇKİN (Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 220, Tel: 0212 2931300/ ,  e-posta:

Konu alanları:

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 208, Tel: 0212 2931300/ 2266-2209  e-posta: mert@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Ayşe ŞENTÜRER (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 219, Tel: 0212 2931300/2295 ,  e-posta: senturer@itu.edu.tr

Konu alanları:

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 207, Tel: 0212 2931300/2278 ,  e-posta: turkoglu@itu.edu.tr

Konu alanları:

Doç. Dr. Azime TEZER (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 205, Tel: 0212 2931300/2330 ,  e-posta: tezera@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y. Doç. Dr. Cemile TİFTİK (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 210, Tel: 0212 2931300/2264 ,  e-posta: tcemile@gmail.com
Konu alanları:

Doç. Dr. Ş. Şence TÜRK (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 379, Tel: 0212 2931300/ 2319 ,  e-posta: turkss@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU (Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 220, Tel: 0212 2931300/2202 ,  e-posta: 

Konu alanları:

Doç.Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 205, Tel: 0212 2931300/2320 ,  e-posta: funday@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y.Doç. Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 205, Tel: 0212 2931300/2330 ,  e-posta:  yigiter@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y.Doç. Dr. Dilek YILDIZ (Mimarlık Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 209, Tel: 0212 2931300/2355 ,  e-posta:  yildizd1@itu.edu.tr

Konu alanları:

Y.Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER ((Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı)
Taşkışla oda no: 204, Tel: 0212 2931300/2342 ,  e-posta:  yuzerm@itu.edu.tr

Konu alanları:

ders planı/curriculum
ders içerikleri/courses
yürütme kurulu/administration
danışmanlar/ supervisors
Erasmus Exchange
duyurular/announcements
öğrenciler/students
tezler/disertations
mezunlar/graduates
bağlantılarlinks
iletişim/contact
 


Selim VELİOĞLU - Ö. BERK
Isparta Çarşamba Pazarı Kentsel Tasarım Yarışması 1. Ödül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<