KENTSEL TASARIM  /  URBAN DESIGN

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı     /      MSc in Urban Design ITU Institute of Science and Technology

ana sayfa/home page  

ders planı / curriculum

Kentsel Tasarım Programı Yüksek Lisans Dersleri
  güz / fall bahar / spring
Zorunlu
KET511 KENTSEL TASARIM PROJESİ I 3
KET509 KENTSEL TASARIM KURAMI 3
KET505 KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI I 3
KET521E Research Methods for Urban Design 3
KET508E URBAN DESIGN PROJECT II 3
KET518 KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3
KET504E Urban Design Practices II 3
KET502E Urban Morphology 3
Seçmeli
KET507E TARİHSEL ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ 3
KET513 KENTSEL TASARIMDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3
KET515 KENTSEL EKONOMİK GELİŞMEDE TASARIMIN ROLÜ 3
KET501E HOUSING DESIGN 3
KET503E URBAN PATTERN 3
KET519E Urban Representation: (re) Mapping of Istanbul 3
PEM505 Mekan Tasarımında Bitkisel Elemanların Kullanımı 3
SPL501E Land use and Transportation Planning 3
MTS509 MİMARLIK VE KİMLİK 3
KET514 KENTSEL YENİLEME METODLARI 3
KET512 YARININ ŞEHİRLERİ 3
KET510 TARİHİ ŞEHİRLERDE ULAŞIM SORUNLARI 3
KET517 Arakesitte Kent Peyzajları 3
KET506E ENVIRONMENTAL EVALUATION OF URBAN OPEN SPACES 3
KET516E Urban Topographies: Changes in Time 3
KET522 Arsa Geliştirme Süreçleri 3
KET54E Social Ecology and Built Environment 3
PEM502 Peyzaj Tasarımı Kuramı 3
PEM514 Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon İlkeleri 3
CYK508 Kentsel Mekanların Aydınlatılması 3
MTS506 KENT MİMARLIĞI 3
MTS524E GEOMETRY IN ARCHITECTURAL DESIGN 3

* Lacivert renkli gösterilen dersler başka bölümde açılmaktadır.
Öğrenciler sadece bölümlerince belirlenmiş matematik derslerini alabilirler. Bölümünüzün uygun gördüğü matematik derslerinin listesi için tıklayınız.
ders planı/curriculum
ders içerikleri/courses
yürütme kurulu/administration
danışmanlar/ supervisors
Erasmus Exchange
duyurular/announcements
öğrenciler/students
tezler/disertations
mezunlar/graduates
bağlantılar/links
iletişim/contact
 

Kentsel Tasarım Programı Toplam 36 kredi + Seminer+ tezden oluşmaktadır

Minimum requirements
8 compulsory+4 elective courses*+seminar+dissertation thesis.
50% of compulsory courses and 30% of all courses have been given in English

* Each course 7,5 ECTS


Her yarıyılda açılan dersler, yürütücüleri ve ders programı için duyurular sayfasına bakınız.
Please see announcements page to find current courses, instructors and the time program for each term.