KENTSEL TASARIM  /  URBAN DESIGN

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı     /      MSc in Urban Design ITU Institute of Science and Technology

ana sayfa/home page  

iletişim / contacts

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY
Taşkışla oda no 114, Telefon/ Phone: 0212 2931300 / 2388,
e-posta/e-mail gulersoy@itu.edu.tr

Araş. Gör. Pelin ÖZTÜRK EKDİ
Taşkışla oda no 228, Telefon/ Phone: 0212 2931300 / 2256 ,
e-posta/e-mail  
ozturkfatm@itu.edu.tr

ders planı/curriculum
ders içerikleri/courses
yürütme kurulu/administration
danışmanlar/ supervisors
Erasmus Exchange
duyurular/announcements
öğrenciler/students
tezler/disertations
mezunlar/graduates
bağlantılar/links
iletişim/contact